هنر عکاسی پیشینه ­ای حدود 200 سال دارد (1822 میلادی). در این دو قرن تحولاتی بزرگ این هنر را تبدیل به یکی از محبوبترین دستاوردهای بشری کرده است. کوچکترین پیشرفت در زمینه ­های علمی، هنری، صنعتی و اجتماعی بر عکاسی تأثیرگذار بوده و این هنر از اواسط قرن نوزدهم در تمامی رویدادهای مهم جهان حضور داشته و به عنوان رسانه ­ای گویا برای انتقال وقایع به نسلهای آتی عمل کرده است. امروزه به مدد انقلاب دیجیتال، این هنر تبدیل به پرکاربردترن و پر مخاطبترین هنر در جهان شده است.

عکاسی بسیار زود در عرصه­ های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. از اویل قرن بیستم با شتاب گرفتن پیشرفتهای علمی و صنعتی و پدیدار شدن رقابتهای اقتصادی و تجاری که پدیدآورنده تبلیغات نوین بود عکاسی به عنوان یکی از ارکان این صنعت مورد استفاده قرار گرفت. گروه فرانگر نیز از بدو شروع فعالیت عکاسی را به عنوان یکی از خدمات به مشتریان ارائه نموده است. با توجه به اینکه یکی دیگر از فعالیتهای این گروه طراحی و چاپ است، در بسیاری موارد و با توجه به نوع فعالیت یا محصول شرکت سفارش دهنده عکسهای مورد نیاز در طراحی کتب، کاتالوگها و ... نیز توسط تیم عکاسی فرانگر صور گرفته است. این امر ضمن اینکه باعث تسریع در روند اجرایی پروژه ها شده، از نظر کیفی نیز با توجه به همفکری و هماهنگی گروههای عکاسی و طراحی باعث دستیابی به نتیجه مطلوبتری شده است. بطور کلی این گروه براساس تجارب پیشین و همچنین فعالیت در حوزه کسب و کار عکسها را در دسته های زیر دسته بندی نموده است.