فیلم

هنرها همواره مورد توجه کارشناسان تبلیغات، رسانه و روابط عمومی علمی بوده اند. در این بین هنر سینما با توجه به ویژگی ها و قابلیتهای دیداری و بیانی امکانات بسیاری در اختیار این کارشناسان قرار داده است. تولید مستندهای کسب و کار، تبلیغاتی، خبری، آگهی های تلویزیونی و حتی فیلمهای داستانی و مستند هنری در راستای اهداف تبیلغاتی و همچنین مشارکتهای اجتماعی و یا جهت سرمایه گذاری از سوی مؤسسات، شرکتها، تولیدیها، بانکها، بیمه ها و ... با برنامه ریزی درست و همسویی با اهداف اصلی می تواند به افزایش سهم بازار و معرفی بهتر محصولات و خدمات کمک کند.

گروه فرانگر با تکیه بر تجارب پیشین و توانمندی و تخصص کارشناسان واحد مدیا در سه زمینه مستند کسب و کار، آگهی تلویزیونی و مستندهای خبری (رویدادها) ارائه خدمات می نماید.

فیلم، فیلم مستند، آگهی تلویزیونی، تیزر، مستندخبری