موضوع اصلی در طراحی هویت بصری، ایجاد ساختار منسجم و همگون بصری از طریق درک فضای کسب و کار سفارش دهنده است. طراح گرافیک با توجه به گوناگونی و تنوع فعالیت سازمانی مؤسسات، شرکتها ورویدادهایفرهنگی و اجتماعی و بنابر تشخیص نیاز سفارش دهنده و لزوم گستردگی مورد سفارش، مجموعه ای یکپارچه از اقالم بصری را طراحی و خلق می­کند.

گروه فرانگر بر آن است تا موارد زیر را در روش طراحی خود به کار گیرد

انواع خدمات قابل ارائه توسط دپارتمان طراحی گروه فرانگر شامل

- نماد (و یا پیکتوگرام، آیکون، نشانه)

- نوشتاری (وُردمارک، لوگوتایپ، فونت سفارشی)

- نماد (لترمارک، مونوگرام)

- لوگوی ترکیبی

- لوگوی کلاسیک یا دَرهم (سبک قدیمی)

 

برای مشاهده نمونه کارها روی آنها کلیک کنید