تألیف و انتشار کتاب­ های اختصاصی

گروه فرانگر علاوه بر انجام تمامی امور کتب نمایشگاهی و رویدادهای خاص در زمینه تهیه، تألیف و چاپ کتب اختصاصی نیز فعالیت می­ نماید.منظور از کتب اختصاصی کتاب­های مستندی هستند که سعی در معرفی و شناساندن توانمندی­ ها، ویژگی­ ها و پتانسلهای یک حوزۀ کاری و تخصصی و همچنین افراد دارد. کتاب های جامع بانک­ های اطلاعاتی تخصصی نیز شامل این حوزه می­ شود.

برای نمونه کتاب سیران با تأکید بر جاذبه های گردشگری مناطق آزاد ایران تهیه شد و یا کتاب چهره های ماندگار راهسازی ایران با تأکید بر معرفی چهره­ های برتر و تأثیرگذار در صنعت راهسازی تألیف و چاپ شد. این گروه با بهره­ گیری از توانمندی گروه­ های پژوهشی، بازاریابی، عکاسی، طراحی و چاپ تا کنون اقدام به تألیف چند جلد کتاب اختصاصی زده و آمادگی تهیه و چاپ کتب مشابه را دارد.

برخی از تالیفات این گروه شامل