کتاب های نمایشگاهی

 آمار و اطلاعاتی که در مورد شرکت کنندگان و همچنین تخصص، حوزه فعالیت، کالای و خدماتی مورد علاقه آن­ها جمع­ آوری شده و در غالب کتاب نمایشگاه منتشر می­ شود. این اطلاعات در قالب انکس، صفحات آگهی، رپورتاژ و اسپانسری ارائه می شود.

کتاب نمایشگاه نقش بسیار موثری در موفقیت و اثرگذاری شرکت برای مخاطبین خود ایفا می­کند، زیرا پس از پایان نمایشگاه، بازدیدکنندگان فراموش می­ کنند که در غرفه موردنظر چه کالا و یا خدماتی اراده شده بود، ولی آن چه در دست آن­ها می­ ماند کتاب نمایشگاه می­ باشد.

 

کتاب های نمایشگای (بازرگانی، طراح، چاپ و توزیع) ارائه شده در طول سال های اخیر توسط این گروه شامل

نمایشگاه، کتاب نمایشگاه، کتاب نمایشگاهی، آمار نمایشگاه